Emlékezz rám
Kosár frissítése...
Főoldal
Rólunk
Elérhetőségek
Tanúsítványok
Szállítás
Idegen szavak és szakkifejezések
Általános Szerződési Feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Kosár frissítése...
Belépés a kosárba
Bejelentkezés
  Emlékezz rám
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 termék található
0
Az Ön kosarában 
  
 
 SimplePay vásárlói tájékoztató
Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Gyógyfű Kft. webáruházának (továbbiakban Webáruház) használatának valamint az általa nyújtott szolgáltatások megrendelésének részletszabályait.

 

Az általános szerződési feltételek (Továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy az internetes Megrendelő és a kínált termék forgalmazója között a weboldal felhasználása útján létrejövő adásvételi szerződés részleteit olyan mértékben szabályozza, hogy az alkalmas legyen a termék internetes megrendelésére és ennek alapján a szolgáltatás megfelelő minőségben történő nyújtására. Az adott szerződésre (ügyletre) annak létrejöttekor hatályban lévő ÁSZF szabályok vonatkoznak. Az ÁSZF esetleges megváltoztatása esetén a korábbi változatokat archiváljuk.

 

 1. Általános adatok

A Webáruház címe: webaruhaz.gyogyfu.hu

A Webáruház nyelve: magyar

A Webáruház üzemeltetőjének adatai: GYÓGYFŰ Gyógynövény Felvásárló, Feldolgozó, Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15., adószáma: 11797609-2-43., cégjegyzékszáma: 01-09-677262)

Postacíme: Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft. 2038 Sóskút, Rét u. 2/a 

Telefon: +36 23 347 086

(9-16 óra közt munkanapokon)

Telefax: +36 23 347 091

E-mail: info@gyogyfu.hu

 

 1. Fogalmak

Ezen ÁSZF alkalmazásában:

Megrendelő: az a 16. életévét betöltött a személy, aki a megrendelését a Webáruház erre a célra kialakított internetes felületén szabályszerűen összeállítja, és a Szolgáltató részére azt az internetes felület útján elküldi.

 

Szolgáltató: a Webáruházban kínált Termékek gyártója és fogalmazója, a Gyógyfű Kft.

Felek: a Megrendelő és a Szolgáltató.

 

Megrendelés: A Termék megvásárlása érdekében, a Megrendelő által a Webáruház erre a célra kialakított felületén a Termék Fogyasztói áron történő vásárlásra irányuló jognyilatkozat (vételi ajánlat) tétele, és annak a Szolgáltatóhoz elektronikus úton történő eljuttatása.

 

Megrendelés visszaigazolása: A Megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezését követően, a Szolgáltató által a Megrendelőnek eljuttatott elektronikus levél, amelyben a Szolgáltató nyugtázza, hogy a Megrendelése a Webáruház rendszerébe megérkezett.

 

Fogyasztói ár: a Terméknek a Webáruház felületén közzétett, általános forgalmi adóval növelt, kiskereskedelmi ellenértéke. Fogyasztói ár a Weboldalon a Megrendelés feladásának időpontjában feltüntetett ellenértékének megfelelő összeg.

 

Akciós fogyasztói ár: a Termék fogyasztói árának meghatározott időre, meghatározott feltételek mellett – üzletpolitikai vagy más okokból történő - csökkentése. Az akciós fogyasztói ár az akció időtartamán belül és annak feltételei teljesítése mellett érvényes.

 

Szállítás: a Termék Megrendelőhöz történő eljuttatása.

 

Szállítási költség: a Termék Megrendelőhöz történő eljuttatásának általános forgalmi adóval és más esetleges költséggel növelt ellenértéke.

 

Szállítási határidő: A Terméknek a Megrendelőhöz történő szállításának határideje, amelyet a Webáruház internetes felületén (bemutató oldalain) tesz közzé.

 

Szállító: a Szállítást ténylegesen megvalósító közreműködő (teljesítési segéd).

 

Termék: a Gyógyfű Kft. által gyártott és forgalmazott, és a Webáruházban értékesítés céljára kínált, kereskedelmi forgalomba hozott árucikk.

 

Termék lényeges tulajdonságai: a Termék fogyasztása, ára és forgalmazása szempontjából lényeges, a Webáruház internetes felületén (bemutató oldalain) közzétett jellemzői.

 

Visszaszállítási költség: a Terméknek a Megrendelő által a Szolgáltatóhoz bármely okból történő visszajuttatásának általános forgalmi adóval és más esetleges költséggel növelt, teljes ellenértéke

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

A Webáruház használatához az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) el kell fogadni. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadására csak 16. életévét betöltött személy jogosult.

 

 1. A megrendelés menete, különleges feltétel

A Webáruház használatával - adatvédelmi okok miatt - csak 16. életévét betöltött személy jogosult megrendelést leadni. Amennyiben 16. életév alatti személy kíván terméket megrendelni, úgy helyette vagy nevében törvényes képviselője tehet jognyilatkozatot.

 

A Megrendelést a Webáruház felületén elhelyezett, erre a célra kialakított menüpontokra történő kattintásokkal, továbbá – ha az igényelt adat természete folytán a rendszer erre lehetőséget ad vagy megkívánja - írásjelek és számjegyek bevitelével lehet megvalósítani. A Webáruház nyelve a magyar.

A Megrendelés összeállítása. A Megrendelés összeállítása a Webáruház erre a célra kialakított felületén (Kosár) történik, oly módon, hogy a kattintással kiválasztott terméket a Megrendelő a Kosárba helyezi. A Kosárba több termék is helyezhető.

 

A Kosár tartalmának ellenőrzése. A Megrendelés feladását megelőzően a Kosár teljes tartalmának ellenőrzésére van lehetőség. Ekkor még a Kosárból bármely termék eltávolítható, vagy ahhoz újabb termék adható.

 

Szállítás címének kiválasztása: Ebben a menüpontban a Megrendelő kiválaszthatja, hogy milyen címre kívánja a terméket szállíttatni.

A számlázási és szállítási adatok megadása. A Megrendelő a megrendeléshez megadja a nevét, állandó lakóhelyét (gazdálkodó szervezet eseté: székhelyét) és, ha az állandó lakóhelytől vagy székhelytől különböző, a szállítási címet (kézbesítési cím), telefonszámát és az elektronikus levélcímét. A gazdálkodó szervezetek megadják adószámukat is.

 

Fizetési mód kiválasztása. A Megrendelő ebben a menüpontban kiválasztja a fizetési módot. A fizetési mód kétféle lehet: utánvét vagy bankkártyás fizetés.

Általános szerződési feltételek elfogadása. Az ÁSZF elfogadása az erre a célra kialakított jelölőnégyzet aktiválásával történik. Az ÁSZF elfogadása nélkül a Megrendelés nem adható le.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Az ÁSZF elfogadását követően, az erre a célra kialakított jelölőnégyzet aktiválásával a Megrendelő tudomásul veszi az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt közléseket. Az Adatvédelmi tájékoztató tudomásul vétele nélkül Megrendelés nem adható le.

 

A Megrendelés feladása (küldése). A Megrendelő a Megrendelés összekészítését követően a Megrendelést az erre célra rendszeresített menüpontra kattintással küldheti el a Szolgáltatónak. A Megrendelés feladása a Megrendelő részéről a Szolgáltató felé fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

A Termék Fogyasztói árának és Szállítási költségeinek kiegyenlítése bankkártyával. Erre abban az esetben kerül sor, ha a Megrendelő a bankkártyás fizetés lehetőségét választotta.

 

A Megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató a Megrendelést Visszaigazolja.

 

 1. Az adásvételi szerződés létrejötte

A Megrendelő a megrendelés feladását követő 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap a Szolgáltatótól. Amennyiben az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő mentesült az ajánlati kötöttség alól.

 

A Megrendelt termékre az adásvételi szerződés a visszaigazoló e-mail Megrendelőhöz való megérkezésével jön létre a Megrendelés feladásakor hatályos vételáron.

 

Ha a Szolgáltató a megrendelt termékeket bármely okból nem tudja a Megrendelő részére teljesíteni, ennek tényét a megrendelés feladását követő 48 órán belül e-mailben köteles a Megrendelővel tudatni. Ebben az esetben az adásvételi szerződés a Felek közt nem jön létre.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldését követő visszaigazoló e-mail hozzá történő megérkezésével a Szolgáltató és közte adásvételi szerződés jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Az adásvételi szerződés létrejötte a Megrendelő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései is vonatkoznak.

 

A szerződés alapvető adatai, így a Felek személye, adatai, a megrendelt termék, annak vételára, a szerződés létrejöttének dátuma a Webáruház rendszerében elektronikus formában kerül tárolásra, és egyúttal a Megrendelő részére elektronikus levélben - a számlával együtt - megküldésre kerül. A Webáruház Adatvédelmi tájékoztatóját itt tekintheti meg.

 

A Termék teljes, – Szállítási költséggel növelt - ára a kosár összeállításakor tekinthető meg.

 

 1. A Termék Fogyasztói Árának kiegyenlítése

A Termék Fogyasztói árának kiegyenlítése történhet utánvéttel vagy bankkártyás fizetéssel.

 

Utánvét esetén a Megrendelő a Termék Fogyasztói árát a Szállítással történő átadás időpontjában a Szállítónak egyenlíti ki.

 

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő a Megrendelés feladását követően, a Szolgáltató által erre a célra kialakított azon felületén történik, amely a bankkártyás fizetést lehetővé tevő szervezet erre a célra fenntartott oldalára mutat. A bankkártyás vásárlás biztosításához a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe. A Közreműködő: az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszám:01-09-174466, adószám: 24386106-2-42.)

A bankkártyás vásárlással kapcsolatos adattovábbítási nyilatkozat.

 

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Gyógyfű Kft.] 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15. által a webaruhaz.gyogyfu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszám:01-09-174466, adószám: 24386106-2-42.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalás-elhárítás).

 

 1. A Termék átadása és átvétele

A Termék Szállításának várható időpontját a Webáruház internetes felületén (bemutató oldalain) teszi közzé. A Szállítási határidőt a Szolgáltató – rajta kívül álló okokból – nem tudja pontosan meghatározni, így az tájékoztató jellegű.

 

A termék átadása Szállítás útján történi, amelyhez a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe. A Közreműködő: a Complexpress Logisztika Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

 

A házhoz szállítás díjai: itt olvashatóak. A Szállítással kapcsolatban felmerült kérdéseket a Megrendelő közvetlenül a Szállítóval egyezteti. Külföldre történő Szállítás esetén a Szolgáltató a Megrendelő részére egyedi ajánlatot ad.

A Megrendelő köteles az átadás időpontjában csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Gyógyfű Kft.] 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15. által a webaruhaz.gyogyfu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Complexpress Logisztika Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, az állandó lakóhely, vagy ha a kézbesítési cím eltér, akkor a kézbesítési cím. Az adattovábbítás célja: Megrendelő és a közreműködő részére részére szerződéses kötelezettség teljesítése.

 

 1. A Megrendelő elállása esetén követendő eljárás

A Megrendelő a jogszabályok keretein belül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog szabályait és menetét a IX. fejezet tartalmazza.

 

 1. Az elállási jog – a Megrendelő kötelező tájékoztatása

Az elállás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést felbontja, azaz visszamenőleges hatállyal megszünteti. A szerződés megszűnése esetén a Felek – a lentebb részletezett módon – egymással elszámolnak. Az elállás az ilyen típusú szerződések esetén a Megrendelő joga, azt megindokolnia sem kell.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”; több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.”

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, az ügylet azonosításra alkalmas módon történő megjelölésével elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft. Telephely címe: 2038 Sóskút, Rét u. 2/a; info@gyogyfu.hu.

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Letöltheti itt.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Szállítási költséget is. A Visszaszállítási költség Önt terheli. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

FIGYELEM: bontott csomagolású vagy szennyezett termék esetén az elállás jogával Ön nem élhet. Amennyiben a Termék így érkezik vissza hozzánk, azt lefényképezzük, megsemmisítjük, és erről jegyzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben nem áll módunkban a Fogyasztói ár és a Szállítási költség visszatérítése. Bontott csomagolású vagy szennyezett terméket nem tárolunk és nem küldünk vissza.

 

 1. A kellékszavatosság és a termékszavatosság

A Szolgáltató által értékesített Terméknek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ha a szolgáltatás ennek nem felel meg, a Szolgáltató hibásan teljesít, és a Megrendelő minőségi kifogást terjeszthet elő. A minőségi kifogást a Megrendelő a kellékszavatossági jog vagy termékszavatossági jog gyakorlásával terjesztheti elő. Az ezzel kapcsolatos fogalmakat a XI. fejezet tartalmazza.

 

 1. A kellékszavatosság és a termékszavatosság – a Megrendelő kötelező tájékoztatása

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Termék kicserélését. Ha a kicserélést nem kérte, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Két év elteltével az igény nem érvényesíthető.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A Termék minőségi vagy egyéb hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Szolgáltatóval, mint a Termék gyártójával és forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A Szolgáltató milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A Szolgáltató (gyártó és forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

 1. A minőségi kifogások kezelése

A megrendelő a minőségi kifogását postai levélben, telefax vagy elektronikus levél útján köteles a Szolgáltatóhoz eljuttatni az alábbi címre: Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft. Telephely címe: 2038 Sóskút, Rét u. 2/a; info@gyogyfu.hu. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató (letölthető: itt) elfogadásával, továbbá a minőségi kifogás előterjesztésével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lentiekben részletezett személyes adatait a Szolgáltató 3 évig kezeli.

 

Telefonon nem áll módunkban minőségi kifogást rögzíteni.

 

A minőségi kifogásban a Megrendelő leírja, hogy megítélése szerint a Termék miért nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, vagy miért nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Amennyiben a hiba jellege lehetővé teszi, a Megrendelő a hibát bemutató fényképet vagy termékmintát csatol. A Megrendelő köteles megjelölni a szavatossággal kapcsolatos igényét is (csere, árleszállítás, elállás).

 

A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényét arról jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti: a Megrendelő nevét, címét, a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott Termék megnevezését, vételárát, a szerződés teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági igény alapján a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. A Megrendelő az ügyintézéshez megadhatja elektronikus levélcímét és telefonszámát is, ebben az esetben a jegyzőkönyv ezeket is tartalmazza.

 

Ha a Szolgáltató a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 

Az igény elutasítása esetén a Megrendelő a lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Testületről további információt itt találhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php

 

A Szolgáltató a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

Hatályos: 2020. január 15-től.

Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft.

2038 Sóskút, Liget u. 4.
Telefon/fax: +36 23 347-086
Fax: +36 23 347-091
info@gyogyfu.hu
Számlaszám: 11722003-20132280
Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft.

2038 Sóskút, Liget u. 4.
Telefon/fax: +36 23 347-086
Fax: +36 23 347-091
info@gyogyfu.hu
Számlaszám: 11722003-20132280